Børn og unge i Psykologisk coaching

Ung i coaching

Ofte udtrykker unge mennesker selv ønske om at tale med en coach. Det kan også være, at ideen opstår hos skole, forældrene eller – når det gælder anbragte unge- hos plejeforældre eller pædagoger på anbringelsesstedet.

Mange unge kommer med problemer, såsom adfærdsproblemer, dårligt selvværd, ekstrem indadvendthed, ensomhed, selvskadende adfærd , selvmordstanker, kronisk nedtrykthed, søvnproblemer, spiseforstyrrelser, angst, ubehagelige tanker, koncentrationsvanskeligheder, fornemmelser af tomhed eller meningsløshed.
Der er også mange, som kommer med uforklarlige fysiske symptomer.
Kroppen fortæller nogle gange det, som vi ikke har ord for.

Det er vigtigt at gribe hurtigt ind og finde en god coach, når de første “ symptomer” viser sig. Hjernen formdannes gennem hele barndommen og ungdommen, og de programmer, som hjernen lagrer her, har en stærk og dyb tendens til at fortsætte gennem voksenlivet.
Det kan der sættes en stopper for med et effektivt coaching forløb.

De fleste unge, har svært ved at forestille sig , hvad det vil sige, at tale med en coach.
Derfor anbefaler jeg, at der i første omgang kun træffes aftale om et lille overskueligt antal sessioner- F.eks. en samtale om ugen i 2 måneder.
Når de 2 måneder er gået , kan det være, at den unge er indstillet på at indgå i et længerevarende forløb med en dybdegående og langvarig effekt.
Det er vigtigt at vælge en coach, som den unge selv fungerer godt med , ellers virker det ikke. Der er også meget, som tyder på, at man bør vælge en coach, der har samme køn som den unge.
Hos mindre børn og voksne er terapeutens køn ligegyldigt.

Børn og unge skal gå en gang ugentlig bortset fra den første uge, hvor der ligger to sessioner.

Børn i coaching

Mange børn har problemer i skolen, blandt kammerater eller i forhold til sig selv. Ved hjælp af coaching hjælper jeg barnet til at få bugt med problemerne, sådan at han eller hun kan trives igen.
Coaching er en langt mindre indgribende metode end psykologbehandling og terapi.
I coaching ligger fokus på “ her og nu” – og på at hjælpe barnet til at rumme og udtrykke tanker og følelser på en bedre og mere hensigtsmæssig måde.
Børn kan af forskellige grunde reagere på mennesker og situationer på måder, som de ikke selv kan forstå og kontrollere.
Deres følelser kan være ekstreme og kraftfulde – og følelserne udtrykkes ofte i deres adfærd og problematiske forhold til andre børn og voksne.

Et barn i coaching lærer at forstå sig selv – og udtrykke sig selv – på en god og konstruktiv måde. Dermed kommer barnet ind i en god cirkel hvor det får bedre og bedre respons udefra. Jeg tager i sessionerne udgangspunkt i i tegninger, historier , kreativ leg – og de fleste børn synes, at det er sjovt at arbejde med sig selv på den måde.
Hen ad vejen bliver barnet i stand til at udtrykke tanker og følelser verbalt fremfor at handle dem ud i negative relationer til andre og uhensigtsmæssig adfærd i skole , derhjemme eller blandt kammerater.

Det er vigtigt at gribe hurtigt ind, når et barn udviser uhensigtsmæssig adfærd eller døjer med vanskelige følelser. De uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og vanskelige følelser etableres på hjerneniveau og forskningen viser, at de er tilbøjelige til at forværres ind i ungdommen og varer ved ind i voksenlivet.
Det er således en myte, “ at det går over” ofte desværre tværtimod .
Små børn , små problemer, store børn, store problemer.

Langt de fleste børn opnår hurtigt effekt af et coaching forløb, men effekten kan tage tid med at blive stabil.

Der vil normalt være en session om ugen, og den første uge to sessioner.

BESTIL TID NU

Du er velkommen til at sende en sms, og du har også mulighed, for at skrive til mig på mail: gfv@gfvegenterapi.dk


+45 31 17 00 65


website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Navigation